Bauplast sro. výroba predaj umelohmtných produktov
 


„RÓMA „ Ladite legume, fructe

Pouzitelnost:

Na prepravu rôzneho typu potravinárského tovaru v suchom mrazenom alebo v chladenom stave,

Rozmery: 60 x 40 x 15 / 10 cm
Materiál:polipropilén čierný.

Hmotnos»: 0,64 kg
Zatazitelnos»: 12 – 14 kg/prepravka

Moznost oznacenia prepraveného tovaru:

  • Na jednej strane 105 x 88 mm-ová plocha pre nálepku
  • Na druhej strane 105 x 45 mm-ová plocha pre vignetu.

 

 

Copyright © 2009. Szabó János