Bauplast sro. výroba predaj umelohmtných produktov
 

O našej firme

Bauplast Kft.. (s.r.o.) založená v roku 1991 si za cieľ svojej hlavnej činnosti vytýčila vývoj, výrobu a odbyt celého sortimentu plastových nádob na maltu (nádoby, dieže, vedrá). Výrobky kruhovitého tvaru (dieže, vedrá bez ucha) sa dajú výborne využiť v lesných škôlkach na pestovanie sadeníc stromčekov, uľahčujúc tak mnohoročné skladovanie aj prepravu.

Taktiež od začiatku 90-tych rokov vyrábame pre priemyselné spracovanie hydiny a králikov jednorazové prepravky RÓMAna export predchladených tovarov, ktoré sa dnes stali obľúbenými aj v oblasti skladovania a prepravy pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Firma svoje finančné prostriedky vynakladá na vývoj výrobkov, výrobu náradia, resp. na uspokojenie domácich aj exportných požiadaviek na najvyššej možnej úrovni.

Tak vznikla v minulých rokoch skupina výrobkov plastových záhradných lemov (obrubníky ohraničujúce plochu, záhonové lemy, bambusové lemy, lemy zelených striech, trávnikové mriežky) vyplňujúce medzeru v oblasti záhradnej architektúry, ktoré používajú nielen odborníci ku spokojnosti všetkých, ale aj tí, ktorí majú šikovné ruky a chcú si skrášliť svoju záhradu.

Ľahko zabudovateľné trávnikové mriežky ako podkladové mriežky z dôvodu ich veľkej nosnosti a pružnosti sú vhodné pre podložie jazdeckých areálov, pre výstavbu dráh a výbehov.

Výsledkom jednej z našich najnovších vývojových úloh je plastový systém na uchytenie rúrok, ktorý sa využíva v oblasti stropného a stenového vykurovania na zabudovanie rúrok o rozmeru Ø10 mm.

Plastovú skruž na ochranu inžinierskych sietí - ktorá zabezpečí dostatočný priestor pre korene stromu a súčasne chráni steny, chodníky, cesty a inžinierske siete proti prerastaniu koreňov, naši zákazníci používajú s obľubou tak pri realizácii väčších investičných akcií, ako aj pri výstavbe menších verejných budov. Značná časť výrobkov je vyhotovená z recyklovaných surovín, čo nie je zanedbateľné z hľadiska ochrany životného prostredia.

Vysoká kvalita našich výrobkov, tomu prispôsobené konkurencieschopné ceny, úroveň, presnosť a pružnosť služieb patria k tým našim silným stránkam, ktorými tak teraz, ako aj v budúcnosti budeme schopní vyhovieť stále rastúcim a náročnejším zákazníckym požiadavkám.

S úctou:
Ferenc Ökrös
konateľ

Copyright © 2009. Szabó János