Bauplast sro. výroba predaj umelohmtných produktov
 

Bambusová lemovka

Materiál: PE dosky

Rozmery: 10 m * 60-100 cm * 2 mm / zvitok

Pomocou tohoto lemovania vieme ohraničit rozrastávanie koreňov bambusu. Hladký povrch zastaví rozrastávanie koreňov mimo ohranicenú plochu. Material je recyklovaný PE o tls»ke 2mm.

Montáľ je jednoduchá, vykope sa potrebná priekopa o hlbke 60 - 75 cm do toho sa poloľi lemovka. Dva konce spojime pomocou dvoch oceµovych plocháčov a skrutiek.

Doporučujeme raz do roka( v zimných mesiacoch ) odstráani» moľné prerastky koreňov cez lemovanie.

Výsadba bambusu a ohraničenie koreňov na fotkách:

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009. Szabó János