Bauplast sro. výroba predaj umelohmtných produktov
 

Hriadkové a trávníkové lemovanie (ABS) s zelenou ozdobnou páskou

Materiál: ABS dosky

Rozmery: 10 m x 15 cm x  2mm / zvitok

  • UV stabilitu mrazuvzdornos»,µahko sa snim manipuluje
  • µahko sa ohýba a na slnku sa nedeformuje drľí vytvorený tvar
  • zelená páska Vám okráąluje prostredie

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009. Szabó János